Vous êtes ici

Fueskolonie

Date Lundi, 12 Février 2018 - Vendredi, 16 Février 2018
Lieu BEAUFORT
Type
Animation
Catégorie Camp & Colonie
Age 8-12
Participants
8 - 43
Prix
190.00€
Statut
L'inscription est fermée.

Fuesent ! Vill Leit verbannen dëst mat sech verkleeden an sech mat senge Frënn gutt ameséieren. Wann dat op dech zoutrefft da sich der deng 5 flottste Verkleedungen zesummen, pack däi Kolleg bei der Hand a maacht iech op de Wee an dat villverspriechend Beefort.