Vous êtes ici

Danz an Hip-Hop op der Kolonie (weekend de spécialisation)

Date Samedi, 17 Novembre 2018 - Dimanche, 18 Novembre 2018
Lieu MARIENTHAL
Type
Formation
Catégorie Weekend de spécialisation
Age 16-99
Participants
- 20
Prix
56.00€
Statut
L'inscription est fermée.

Wéi kann ech danzen op enger Kolonie gebrauchen? Wéi motivéiren ech ee Jugendleche fir ze danzen? Wéi mécht een eng Choréographie?