Vous êtes ici

Ee Weekend an der Natur (weekend de spécialisation)

Date Samedi, 21 Septembre 2019 - Dimanche, 22 Septembre 2019
Lieu NEUHAEUSGEN
Type
Formation
Catégorie Weekend de spécialisation
Age 16-99
Participants
0 - 20
Prix
35.00€
Statut

Op dësem Weekend wäerte mir kleng Spiller an Aktivitéiten maachen bei deenen et drëm geet engem Grupp Kanner de Bësch an d’Natur erëm méi no ze bréngen. Spilleresch ginn d’Kanner an der Natur eens an erliewen hir eegen Abenteuer. Wann s du dech och eng Kéier op esou een Erliefnis mat Kanner oder Jugendlechen aléiss, da gëss du hei méi gewuer.