Vous êtes ici

Formatioun fir Formateuren (fir d'Formateure vun den Animateur A Formatiounen)

Date Vendredi, 2 Mars 2018
Lieu MARIENTHAL
Type
Formation
Catégorie Formation pour formateurs (F)
Age 21-99
Participants
8 - 20
Prix
15.00€
Statut
L'inscription est fermée.

Dës Formatioun riicht sech u Mataarbechter aus Gemengen, Organisatiounen oder Maisons Relais’en, déi wëlles hunn, Animateuren (Brevet A) fir d’Vakanzaktivitéiten oder d’Maisons Relais’en auszebilden. Theme vun dëser Formatioun sinn ënner anerem non-formal Bildung, gesetzlech Basis, Hëllefsmëttel fir Animateuren a Formatiounstechniken.

Konditioun: en Diplom am sozio-edukative Beräich hunn (Educateur, Educateur gradué, Pädagog, etc.)