Vous êtes ici

Owesaktivitéiten an Nuetsspiller (weekend de spécialisation)

Date Vendredi, 9 Mars 2018 - Dimanche, 11 Mars 2018
Lieu Erpeldange/Sûre
Type
Formation
Catégorie Weekend de spécialisation
Age 16-99
Participants
8 - 20
Prix
35.00€
Statut
L'inscription est fermée.

Op dësem Weekend léiers du wéi een Nuetsspiller organiséiert an ëmbaut. Souwuel Aktivitéiten, fir kleng a grouss Kanner, am Haus wéi och am Bësch stinn um Programm. Wann s du wëlls méi wëssen zu Disco, Veillée, Nuetsspill, Nuetsrallye a villem méi, da mell dech direkt hei un.

!!Dëse Weekend fänkt Freides owes un!!