Vous êtes ici

Sinn dës Spiller ze veräntwerten? (weekend de spécialisation)

Date Samedi, 12 Octobre 2019 - Dimanche, 13 Octobre 2019
Lieu ERPELDANGE
Type
Formation
Catégorie Weekend de spécialisation
Age 16-99
Participants
0 - 20
Prix
35.00€
Statut
L'inscription est fermée.

Wat bedeit et als Animateur bei Aktivitéiten Verantwortung ze droen? Nieft engem theoreteschen Deel iwwert Sécherheet a Verantwortung kucke mir bei enger Rei Abenteuerspiller wéi dës Theorie kann an d’Praxis ëmgesat ginn. Dëse Stage wend sech och un Animateuren mat fäerdeger Formatioun, déi zousätzlech Impulser an Know-How fir d’Praxis brauchen.