Vous êtes ici

Alles kee Problem! (weekend de spécialisation)

Date Samedi, 7 Novembre 2020 - Dimanche, 8 Novembre 2020
Lieu MARIENTHAL
Type
Formation
Catégorie Weekend de spécialisation
Age 16-99
Participants
- 20
Prix
35.00€
Statut

Animateur sinn op enger Kolonie ass verbonne mat enger Reih Erausfuerderungen a Froestellungen : Wéi reagéieren ech op Autoritéitsproblemer a Regelverstéiss bei Kanner ? Wat kann ech man, am Fall vu Kommunikatiounsschwieregkeeten ënnert den Animateur’en? Wéi ginn ech em mat Léift a Sexualitéit op der Kolonie?

Zesumme mat iech wëlle mer oppen iwwer dës an aner Froen diskutéieren, eis an déi jeeweileg Situatioun a Persounen eraversetzen an op dës Manéier verschidde Léisungsvirschléi erschaffen.