Vous êtes ici

Danz an Hip Hop op der Kolonie (weekend de spécialisation)

Date Samedi, 21 Novembre 2020 - Dimanche, 22 Novembre 2020
Lieu MARIENTHAL
Type
Formation
Catégorie Weekend de spécialisation
Age 16-99
Participants
- 20
Prix
56.00€
Statut

Wéi kann ech Danzen op enger Kolonie gebrauchen? Wéi motivéiren ech ee Jugendleche fir ze danzen? Wéi mécht een eng Choréographie?