Vous êtes ici

Zeltkolonie fir eis all II (colonie d'intégration)

Date Mercredi, 18 Août 2021 - Mercredi, 25 Août 2021
Lieu Marienthal
Type
Animation
Catégorie Camp & Colonie
Age 7-10
Participants
- 44
Prix
213.00€
Statut
L'inscription est fermée.

Ob am Rollstull oder zu Fouss,

dës Kolonie ass grandious!

Spillen, bastelen, zelten a sangen,

a vill nei Frënn fannen.

Am Mariendall ass och dëse Summer nees eng lass,

dofir mell dech séier un a komm mat!

Zesumme wäerte mir vill flott a spannend Abenteuer erliewen,

a mir loossen eis de Spaass duerch näischt verdierwen.

Wëlls du eng Woch verbrénge wéi nach ni,

da bass du genee richteg op der Zeltkolonie!

Mir hunn op dëser Kolonie 12 Plaatze fir Kanner mat Behënnerungen. Wann aërt Kand eng Behënnerung huet, da schreiwt eis dat w.e.g bei d'Umeldung dobäi. Dëst as wichteg, fir dass mir zesumme mat eisen Animateuren déi richteg Präparativen treffe fir ärem an deenen anere Kanner een optimalen Oflaf vun der Aktivitéit garantéieren ze kënnen. Zur Präparatioun gehéiert och een obligatorescht Gespréich virun der Kolonie tëscht Eltren a Responsabel, wou si d'Kand a seng Behënnerung besser kenneléieren. Déi lescht Décisioun ob d'Kand ka matgoen oder net, trefft den SNJ a Récksproch de Responsabel vun der Kolonie, well si d'Verantwortung hunn a mussen aschätze kënnen, ob si wärend der Kolonie fir dat Kand kënne korrekt suergen.

Mir hunn am Moment nach 2 Plaze fir Kanner mat Besoins spécifiques.