Vous êtes ici

Journée d'introduction - Januar (formation de base)

Date Samedi, 14 Janvier 2023
Lieu Marienthal
Type
Formation
Catégorie Weekend de base
Age 16-99
Participants
- 20
Prix
40.00€
Statut

D'Journée d'introduction ass d'Basis-Formatioun fir all Jonken, dee beim SNJ Animateur/Animatrice wëll ginn. Op dëser Formatioun léiers Du d'Grondlagen fir ee Grupp z'encadréieren, Alles zum Thema Sécherheet an och Moderatiounstechniken. Duerch interaktiv Aufgaben an een theoreteschen Input gëss du drop virbereed ee Grupp Kanner oder Jugendlecher während enger Aktivitéit ze begleeden an d'Responsabilitéit fir si ze huelen. D'Journée gëlt als obligatoreschen Formatiounsweekend fir de Brevet A an de Brevet B.