Vous êtes ici

Mountainbike Camp

Date Lundi, 15 Août 2022 - Jeudi, 25 Août 2022
Lieu MARIENTHAL
Type
Animation
Catégorie Sportive & plein air
Age 13-17
Participants
- 50
Prix
375.00€
Statut

"Du bass Mountain-Bike begeeschtert an gären an der Natur? Du hues Loscht am Grupp duerch de Bësch ze flitzen a vill Spaass zesummen ze hun? Da bass du genau richteg bei eis! Ob Ufänger oder schon méi erfueren, et ass vir Jiddereen eppes dobäi! Touren, Fuertechnik fir all Niveau etc.. Einfach Reperature brénge mir dir natierlech och bäi. Du hues awer keen eegenen Mountainbike? Kee Problem, dee kanns du bei eis léinen! Fir dass Du dech ëmmer un dës flott Erfarung erënners, waart och dësst Joer een Undénken op dech! Mir frëen eis op Dech!"